Apie portalą

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės informacinis portalas, telkiantis Lietuvos diasporą visame pasaulyje Lietuvos nacionalinio saugumo stiprinimui, gynybai ir potencialių agresorių atgrasymui.

Tikslas – kad Lietuvos diasporos organizacijos, kad kiekvienas pasaulio lietuvis galėtų identifikuoti savo vaidmenį visuotinėje gynyboje ir pilietiniame pasipriešinime, kad įneštų savo kompetencijas arba patobulintų savo įgūdžius.

Šis portalas yra skirtas Lietuvos diasporai visame pasaulyje ir Lietuvos visuomenei.

Portalas siekia:

  • informuoti Lietuvos diasporą apie galimas grėsmes Lietuvos valstybingumui
  • atgaivinti diasporos visuomeninės įtakos ir pilietiškumo tradicijas ir įgūdžius
  • identifikuoti ir įveiklinti diasporos civilines ir globalias kompetencijas Lietuvos gynybai
  • teikti nuolat atnaujinamą informaciją apie visuomeninės veiklos galimybes Lietuvos saugumui ir gynybai stiprinti
  • skleisti informaciją apie Lietuvos diasporos pilietines iniciatyvas dėl Lietuvos saugumo, dėl laisvės bei demokratinių vertybių išsaugojimo
  • informuoti apie diasporos būdus ir galimybes teikti paramą rusijos užpultai Ukrainai
  • skelbti informaciją, straipsnius ir pokalbius su amžininkais apie rezistencines kovas Lietuvoje ir diasporoje
  • stipinti Lietuvos diasporos atsparumą hibridinėms grėsmėms ir saugumo iššūkiams, skelbiant nuolat atnaujinamą informaciją apie aktualius mokymus ir renginius tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje
  • skelbti Lietuvos saugumui aktualiausią informaciją ir nuomones tarptautinėje spaudoje
  • stiprinti bendradarbiavimą su LR institucijomis ir NVO, padėti institucijoms ir Lietuvos visuomenei geriau suprasti diasporos kompetencijas ir galimybes

Galutinis tikslas, kad Lietuvos diaspora būtų veiksmingai integruota į Lietuvos visuotinę gynybą.