Pasaulio Lietuvių Bendruomenė šiandien

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) – yra didžiausia lietuvius visame pasaulyje vienijanti visuomeninė nepolitinė organizacija, įkurta 1958 metais, Niujorke (JAV). Šiuo metu PLB jungia 55 pasaulio šalyje veikiančias lietuvių bendruomenes. Vyriausiasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės organas yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas (PLB Konstitucija, 3 str.).

2022 m. liepos mėnesį vyko XVII PLB Seimas. Iš viso pasaulio atvykę Seimo delegatai vieningai nusprendė, kad Lietuvos saugumas ir gynyba yra ne tik Lietuvoje gyvenančių piliečių, bet ir PLB/Lietuvos diasporos atsakomybė.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVII Seimas, 2022 m. liepos 17–21 d., Vilnius
©Sigitas Čiapas

Rusijos Federacija Ukrainoje, Europoje, vykdo žiaurų karą ir ukrainiečių tautos genocidą, kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, įskaitant suintensyvėjusią propagandą ir dezinformaciją prieš Lietuvą ir lietuvius. Baltarusija, daugelyje sričių jau integruota į RF ir su kuria Lietuva turi ilgiausią sieną, naudojama hibridinių atakų rengimui bei jos teritorijoje vykdomos karinės pratybos ar privačios karinės kompanijos dislokavimas kelia papildomas įtampas regione. PLB Seimo delegatai skatino nepasiduoti hibridinėms atakoms ir kylančiam visuomenės skaldymui iš Rusijos ir Baltarusijos pusės; pabrėžė, kad aktyvi, kritiškai mąstanti ir pasipriešinti gebanti visuomenė gali veikti kaip atgrasymo priemonė; ragino telktis ir kovoti dėl demokratijos vertybių. Pabrėžė tinkamo ir efektyvaus pilietinio pasipriešinimo svarbą visos valstybės ir tautos – Lietuvoje ir už jos ribų gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių – mastu.

Priimtos svarbios rezoliucijos, kurių pasekoje Lietuvos saugumas tapo viena iš 5 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės strateginių krypčių. Rezoliucijoje Dėl PLB Visuomeninių reikalų komisijos keičiamo tikslo išsikeliamas naujas tikslas – tai aktyvi, budri, susitelkusi, hibridinėms agresijoms atspari, pilietiniam neginkluotam pasipriešinimui pasiruošusi lietuvių diaspora, koordinuotai, greitai ir veiksmingai veikianti krizių, hibridinių ir konvencinių grėsmių akivaizdoje. Lietuvos diaspora, įsitraukusi ir integruota į Lietuvos visuotinę gynybą. Žurnale „Pasaulio lietuvis“ paskelbtas straipsnis Ar esi pasiruošęs apginti Lietuvą? apžvelgia šios komisijos veiklą 2022/2023 m. Taip pat PLB XVII Seime priimtos reikšmingos rezoliucijos Dėl pilietinio susitelkimo ir Dėl palaikymo Ukrainai.


PLB ryžtingai reiškia visokeriopą paramą Ukrainai, jos nepriklausomybei, suverenumui bei teritoriniam vientisumui ir ragina pasaulio lietuvių bendruomenes bei kitas lietuvių diasporos organizacijas aktyviai įsitraukti į Ukrainos, patiriančios Rusijos agresiją, palaikymo akcijas visame pasaulyje, raginant savo gyvenamųjų šalių parlamentus, vyriausybes ir kitas valstybės institucijas telkti ir teikti aktyvią karinę, ekonominę ir humanitarinę paramą Ukrainai ir jos žmonėms, inicijuoti ir palaikyti sankcijas Rusijai, reikalauti sustabdyti Rusijos vykdomą karą.

Daugiau apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenę: https://plb.lt/category/aktualu/