Konkursas į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą

Paraiškas teikti iki:
2024-01-30

|

|

Vieta: 

|

Kalbos mokėjimas: ,

|

Kviečiame dalyvauti konkurse į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą (toliau – konkursas).

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkurso į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-217 (toliau – Tvarkos aprašas).

Asmuo, pretenduojantis į diplomatinę tarnybą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) būti Lietuvos Respublikos pilietis;

2) mokėti valstybinę lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas;

3) būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų;

4) būti nepriekaištingos reputacijos;

5) turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

6) mokėti ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas, iš jų anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo (C1) lygiu, o kitą užsienio kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo (B1) lygiu;

7) atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

8) mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

9) gebėti taisyklingai ir sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.