JAV lietuvių bendruomenė ragina imtis veiksmų

JAV Lietuvių Bendruomenė remia Ukrainą. Mes smerkiame Rusijos agresiją. Mes prašome, kad JAV ir visos laisvos
pasaulio valstybės tuoj pat imtųsi akcijų apginti Ukrainą ir suteikti stabilumą bei taiką toje pasaulio dalyje. Mes negalime
leisti, kad Putino jėgos alkis ir nesiskaitymas su žmogaus orumu ir tarptautinės teisės nepaisymas liktų be atitinkamo
atsako.
Dėkojame JAV prezidentui Joe Biden, kad skyrė naujas sankcijas Rusijai, tačiau dalinių sankcijų nepakanka. Mes negalime
“laukti mėnesį ir tada žiūrėti, kas atsitiks”.
JAV Lietuvių Bendruomenė ragina imtis šių veiksmų:

 • Pripažinti Rusijos vadovybę terorizmo rėmėja.
 • Rusijos prezidentą Putin paskelbti karo nusikaltėliu.
 • Įgyvendinti Magnitsky Aktą, įgalinantį sankcijas Rusijos vadovams, kurie pažeidžia žmogaus teises.
 • Nutraukti Rusijos priėjimą prie tarptautinių finansų pervedimų SWIFT tinklo ir užblokuoti visus Rusijos bankų finansinius
  įnašus ir sandorius.
 • Įvesti Rusijos naftos ir dujų embargą.
 • Sustiprinti NATO paramą Baltijos šalims.
 • Teikti humanitarinę pagalbą ukrainiečių pabėgėliams.
 • Pripažinti, kad Holodomoras buvo genocidas.
 • Panaiktinti Rusijos propagandos sklaidą socialinėse terpėse.
 • Sustabdyti visus civilinės aviacijos skrydžius per Rusiją.
  Putinas Ukrainoje panaudojo karinę jėgą, kurios nesame patyrę nuo II Pasaulinio karo – tai negali būti leistina.
  Reikia Putiną sustabdyti dabar.
  Imkimės akcijų dabar.
  Padėkime Ukrainai ir apsaugokime Lietuvą.
  Septynios akcijos, kurias JŪS galite atlikti DABAR:
 1. Parašykite savo JAV Kongreso nariams ir nusiųskite aukščiau išvardintus prašymus:
  Contact your Representative: https://www.house.gov/representatives/find-your-representative
  Contact your Senators: https://www.senate.gov/senators/senators-contact.htm
 2. Įsijunkite į “Baltic Call to Action.” Rašykite: Dzintars Dzilna dzdzilna@gmail.com
 3. Remkite Baltijos laisvės gynėjus: www.jbanc.org ir www.baltivist.com
 4. Susisiekite su vietinėmis ukrainiečių organizacijomis ir remkite jų iniciatyvas. Kontaktus galite rasti per Ukrainian
  Congress Committee of America: https://ucca.org
 5. Aukokite patikimoms JAV ukrainiečių labdaros organizacijoms – United Ukrainian American Relief Committee:
  https://www.uuarc.org
 6. Aukokite paramos Ukrainai organizacijoms. Lietuvos Respublikos Seimo atstovė Dalia Asanavičiūtė rekomenduoja
  Lietuvoje veikiančią VšĮ „Mėlyna ir geltona“– tai nevyriausybinė organizacija, nuo 2014 metų remianti Ukrainos
  ginkluotąsias pajėgas bei nuo karo nukentėjusius civilius: https://www.blue-yellow.lt/lt/
  Galima aukoti per PAYPAL info@foblueyellowukraineusa.org
 7. Susisiekite su savo vietinėmis radijo ir televizijos laidomis, kurios praneša ir diskutuoja apie Ukrainos reikalus, ir
  pateikite patikimą faktinę informaciją.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

Šaltinis: