Viceministras E. Meilūnas Vašingtone: „Būtina tęsti ir stiprinti paramą Ukrainai, kovojančiai už demokratinio pasaulio ateitį“

2023-12-13
| Šaltinis:
|

Gruodžio 11–12 dienomis užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas lankėsi Vašingtone, kur susitiko su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Valstybės departamento, Nacionalinio saugumo tarybos, Kongreso, Prekybos rūmų, analitinių centrų atstovais. Susitikimų metu buvo aptartas tolesnis  Lietuvos ir JAV strateginės partnerystės stiprinimas, bendradarbiavimas saugumo, gynybos ir ekonomikos srityse, saugumo situacija regione, tolesnė parama Ukrainai, Indijos ir Ramiojo vandenynų regiono klausimai.

JAV Valstybės departamente E. Meilūnas susitiko su JAV Valstybės sekretoriaus pavaduotoju Europos ir Eurazijos reikalams James O‘Brien, JAV Valstybės sekretoriaus pavaduotoju energijos ištekliams Geofrey Pyatt, JAV Valstybės sekretoriaus pavaduotojo padėjėju Rytų Europai Europos ir Eurazijos reikalų biure Chris Smith. Susitikimų metu aptarta būtinybė tęsti ir stiprinti paramą Ukrainai, kovojančiai su Rusijos agresija,  atsakas į agresyvius Rusijos ir Baltarusijos veiksmus kitų valstybių atžvilgiu, Lietuvos ir JAV bendradarbiavimas tarptautinėse organizacijose, pasirengimas NATO viršūnių susitikimui Vašingtone 2024 metais.

„Turime tęsti ir stiprinti paramą Ukrainai,  kovojančiai ne tik už savo laisvę, bet ir už viso demokratinio pasaulio ateitį.  Nenutrūkstamas paramos skyrimas yra gyvybiškai svarbus tiek Ukrainai, tiek visos Europos ir transatlantiniam saugumui užtikrinti“, – kalbėjo E. Meilūnas.

Taip pat aptartos galimybės stiprinti Lietuvos ir JAV ekonominį bendradarbiavimą, užtikrinti energetinį saugumą regione bei įgyventi Trijų jūrų iniciatyvos projektus.

Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo taryboje viceministras susitiko su JAV Prezidento specialiuoju patarėju ir Vyresniuoju direktoriumi Rusijai ir Centrinei Azijai Nicholu Berliner. Susitikimo metu daugiausia dėmesio skirta saugumo situacijai ir grėsmėms regione, dvišaliam bendradarbiavimui saugumo ir gynybos klausimais bei kitų metų NATO viršūnių susitikimui Vašingtone. Šie klausimai bei atsakas į Kinijos prievartos priemones buvo aptarti ir viceministro susitikime su JAV Senato Užsienio reikalų komiteto ir NATO stebėtojų grupės nariu senatoriumi Pete Ricketts. 

Susitikimuose su JAV prekybos rūmų Kinijos centro prezidentu Jeremie Waterman, politikos instituto „Asia Society“ viceprezidente Wendy Cutler bei tyrimų centro „Hudson Institute“ ekspertu Luke Coffey daugiausia aptartas Lietuvos ir JAV bendradarbiavimas Indijos ir Ramiojo vandenynų regione, Kinijos ekonominės prievartos suvaldymas ir strateginė rinkų diversifikacija. 

Vizito Vašingtone metu E. Meilūnas taip pat susitiko su JAV lietuvių bendruomenės nariais. Susitikime  daugiausia dėmesio buvo skirta tolesnės paramos  Ukrainai klausimui, Lietuvos valstybės ir diasporos ryšio stiprinimui, pasirengimui referendumui dėl pilietybės išsaugojimo, kuris vyks kitų metų gegužės 12 dieną.