The Long Road Home

(2023)

|
Šaltinis: |
Kalba:

Detaliai ir analitiškai parašytoje knygoje „The Long Road Home“ (Anchor Books, 2012) istorikas BENAS SHEPHARDAS pasakoja apie perkeltuosius asmenis, vadinamuosius dipukus (angl. displaced persons – DP) Antrojo pasaulinio karo metais ir po jo. Karui tebevykstant, Vakarų sąjungininkai suprato, kad laukia didžiulė humanitarinė krizė, jai ruošėsi. Visgi jie nenumatė, kad iš rytinės Europos dalies plūstels tiek daug pabėgėlių. Tarp jų, kaip žinia, buvo ir daug žmonių iš Lietuvos. Jie – pavyzdžiui, Jonas Mekas – minimi ir knygoje.

DONATO JANUTOS padovanota knyga jau greit papildys Nacionalinės bibliotekos fondus.