Diskusija „Visuotinės gynybos link: situacijos apžvalga ir tolimesni žingsniai“

2023-11-30
| Šaltinis:
| Kalba:

Visuotinė gynyba – esminis Lietuvos gynybos principas, numatantis, kad Lietuvos gynybai turi būti pasitelkti visi ištekliai bei panaudojamos visos – karinės ir nekarinės – priemonės. Lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūros pristatytas Valstybės gynybos planas yra svarbus žingsnis link visuotinės gynybos įgyvendinimo: kovinių pajėgumų stiprinimo, institucijų sąveikos gerinimo, NVO sektoriaus įtraukimo, visuomenės atsparumo didinimo ir rengimo krašto gynybai.