Nacionalinės darbotvarkės „Piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategijos“ įgyvendinimo planas 2023-2025

Galiojanti redakcijos data:
2023-09-20

|

|

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“ 2023–2025 m. įgyvendinimo plano (toliau – Planas) paskirtis – nuosekliai ir koordinuotai ugdyti atsparumą, pilietinę valią, suteikti žinių ir įgūdžių, kurie užtikrintų piliečių pasirengimą ir dalyvavimą atsakant į nacionaliniam saugumui kylančias grėsmes, priešinantis agresijai ir okupacijai, įtraukiant ir lietuvių diasporą.

2.  Planas – tai pirmasis Nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. XIV-1102 „Dėl Nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“ patvirtinimo“ (toliau – Darbotvarkė), įgyvendinimo etapas.