Humanitarinė pagalba iš Vokietijos – akcija “Vaistai Lietuvai”

“1990 m. Sovietų Sąjungai pradėjus ekonominę blokadą prieš Lietuvą, žmonių aprūpinimas būtiniausiais medicinos reikmenimis atsidūrė katastrofiškoje padėtyje. Kadangi pagalba Lietuvai dar nebuvo įgijusi platesnės apimties, LKI ėmėsi Vokietijoje organizuoti vaistų paramą.

Per trumpą laiką iš įmonių, vaistinių ir ligoninių buvo surinkta vaistų už daugiau kaip pusę milijoną markių. Į akciją įsitraukė ir privatūs asmenys, jie aukojo ir pinigus, ir vaistus. Už gautas pinigines aukas buvo nupirkta vertingų medicininių aparatų. 1990 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui Juozui Olekai buvo surengta kelionė po Vokietiją, kurioje jis susitiko su įvairiais politikais, parlamentarais ir šalpos organizacijų atstovais.

LKI surinkti medikamentai buvo nuolat gabenami į Lietuvą, iš viso buvo nuvežta 6 siuntos su vaistais ir medicinos aparatais. Lietuvoje gyvenimui sunormalėjus 1995 m. LKI nutraukė šią veiklą.” – rašoma Vinco Bartusevičiaus knygoje “Vokietijos lietuviai 1950-1990”, 2020/2021