PLB kreipimąsis į pasaulio lietuvius dėl demonstracijos už Pabaltijo valstybių laisvę

1986-07-19

|

|

PLB Visuomeninių Reikalų Komisijos kreipimąsis į laisvojo pasaulio lietuvių bendruomenę dėl dalyvavimo Pasaulio Pabaltiečių Santalkos organizuojamose demonstracijose už Pabaltijo valstybių laisvę 1986 m. lapkričio 4 d. Vienoje, Austrijoje.

© Lietuvių Kultūros Institutas