Kas eitų ginti Lietuvos? Pilietinio pasipriešinimo prielaidos ir galimybės

(2018)

Kiek Lietuvos visuomenė pajėgi pasipriešinti užsienio agresijai? Jei iškiltų grėsmė nepriklausomybei ir stabilumui, kiek ir kokiais būdais Lietuvos piliečiai nusiteikę ginti savo šalį? Nuo ko šis pasiryžimas priklauso?

Studija „Kas eitų ginti Lietuvos?” savotiškai apvainikuoja ankstesnius instituto mokslininkų darbus – knygas apie Sąjūdį, pilietinę visuomenę, antisovietinį pasipriešinimą. Pažinti istoriją ir teorinius visuomenės mobilizacijos mechanizmus ne tik įdomu savaime – dar geriau, kai šis pažinimas gali atnešti naudos valstybei. Tad šios knygos tikslas ne tik teorinis, bet ir praktinis – rasti būdus, kaip sustiprinti mūsų šalies pilietinius pajėgumus šiuolaikinių saugumo iššūkių kontekste.

Knyga skiriama visiems tiems, kurie domisi šalies istorija, jos saugumo, vidaus politikos klausimais.