Apie Baltijos kelią – Kanados lietuvių tautinės krypties savaitraštyje „Tėviškės žiburiai“

1989-08-29

|

|

„Žinia apie rankų grandinę nuo Talino iki Vilniaus rugpjūčio 23 d., minint 50 m. liūdnąją Molotovo-Ribbentropo sandėrio sukaktį, visomis ryšių priemonėmis, kaip stiprios vienybės pabrėžimas ir laisvės siekimo originalus, net sensacingas, simbolis vienu ypu aplėkė visą pasaulį, atkreipė į save tokį stiprų dėmesį, kokio ligi šiolei dar nėra buvę ir per valandą, kitą išgarsino senąją baltiečių laisvės bylą, kuri pastaraisiais dešimtmečiais daugiau keliaudavo iš vieno stalčiau į kitą, negu pasiekdavo plačiąją visuomenę, dabar sujudusią ir atsistojusią komunistinių aukų pusėje, įskaitant ir Maskvos simpatikus, kurių net 75 buvo areštuoti“, – 1989 m. rugpjūtį apie Baltijos kelią rašyta Kanados lietuvių tautinės krypties savaitraštyje „Tėviškės žiburiai“.

Visą straipsnį ir daugiau „Tėviškės žiburių“ numerių rasite kultūros paveldo portale Epaveldas.lt 👉https://shorturl.at/aAEM1