Amerikos lietuvių misija tarptautinėje San Francisko konferencijoje (1945 m.)

1945-03-09

|

|

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių organizacijų vadovai akylai stebėjo sąjungininkų konferencijas, o išeivių spauda jas gausiai komentavo. Išeiviją liūdino neaiškus sąjungininkų požiūris į Baltijos valstybių likimą pokariu. JAV lietuviai įtarinėjo, kad Lietuva, Latvija ir Estija bus paaukotos sovietams. Išeivijos lyderiai, vaizdžiai tariant, griebėsi šiaudo – jiems kilo mintis, kad būtina neoficialiai atstovauti Lietuvai tarptautinėje San Francisko konferencijoje (1945 m. balandis–birželis). Tai buvo Jungtinių Tautų Organizacijos steigiamoji konferencija.

🔵 Apie primirštą lietuvišką akcentą tarptautinėje San Francisko konferencijoje „Pasaulio lietuvyje“ papasakojo Nacionalinės bibliotekos Lituanistikos skyriaus darbuotojas istorikas dr. JUOZAS SKIRIUS 👉https://bit.ly/41l7bXU