Pasitinkant Laisvės dieną│Okupacinės kariuomenės išvedimas iš Lietuvos 1993 m.

1993-08-31

|

|

1992 m. sausio 31 d. prasidėjo derybos su Rusijos vadovybe dėl okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos. Lietuvos valstybinei derybų delegacijai vadovavo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininko pavaduotojas Česlovas Vytautas Stankevičius. Derybos buvo įtemptos ir sudėtingos.

Vis dėlto, Lietuvai tvirtai laikantis principinių pozicijų, kad Rusijos kariuomenės buvimas Lietuvos teritorijoje yra ir buvo neteisėtas, svetima kariuomenė buvo išvesta iš Lietuvos vieneriais metais anksčiau nei kitose Baltijos valstybėse ar netgi Vokietijoje.

Specialiame interviu Karo muziejui derybų grupės nariai bei okupacinės kariuomenės išvedime iš Lietuvos teritorijos dalyvavę liudininkai dalijasi prisiminimais apie 1993 m. įvykius, derybų metu kilusius sunkumus ir vyravusias nuotaikas.